fbpx

 

תקנון שימוש באתר

אתר זה מנוהל על ידי חברת הופה דיגיטל בע"מ (להלן: "הופה דיגיטל", "אנחנו", "אנו"), אליה ניתן לפנות בכל עת באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני: info@hopa.digital. בכל תלונה או בקשה המתייחסת לפעילות האתר אנא צרו עמנו קשר בכתובת זו.

הקדמה

הופה דיגיטל מאפשרת שירות הזמנה ותשלום באמצעות כרטיס אשראי באתר לנוחיותך, והיא אינה חברת אשראי, על כל העולה מכך.

השימוש בשירות כפוף להצהרתך כי אין כל מניעה חוקית/חוזית מטעמך להשתמש בשירות וכן כי כל מידע שנמסר מטעמך לצורך השימוש בשירות הינו מידע מדויק, עדכני ומלא.

הינך מתחייב ומצהיר כי ידוע לך ואתה מסכים כי השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו הינה על אחריותך בלבד. השימוש באתר, בשירותים ו/או בתכנים ניתן לך כמו שהוא (AS IS) בהתאם להחלטתנו, ובלי אחריות מכל סוג שהוא.

לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הופה דיגיטל ביחד לתנאי שימוש אלה ו/או בגין האתר ו/או השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. הופה דיגיטל אינה אחראית בשום אופן לדיוק, אמינות, העמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות, שימושיות, אבטחה או ביצועים של האתר, התוכן ו/או השירותים. כל טענה בעניינים אלו יש להפנות ישירות לבית העסק ו/או חברת האשראי.

הופה דיגיטל אינה אחראית בגין כל תמונה, תיאור, או הצגה של מוצר או שירות הכלול באתר, ואילו סופקו לה ישירות מבית העסק לצורך המחשה בלבד.

הופה דיגיטל מחויבת להגנה על פרטיות המשתמשים ונתוניהם. למידע מפורט על אופן איסוף, שימוש, והגנה על הנתונים שלך, אנא עיין בתקנון הפרטיות שלנו. בנוסף, אנו מחויבים להנגיש את שירותינו לכלל המשתמשים, כולל אנשים עם מוגבלויות. פרטים נוספים על מדיניות הנגישות וההתאמות הטכנולוגיות באתר ניתן למצוא בתקנון הנגישות שלנו.

סליקה באמצעות הופה דיגיטל

הופה דיגיטל מציגה מחירים של מוצרים ו/או שירותים שונים, ואת מחירם, כפי שהתקבל מבית העסק. הופה דיגיטל אינה מתחייבת לעדכניות המחירים המוצגים באתר, וכי ישקפו בהכרח את מחיר המוצר כפי שיימכר בפועל על ידי בית העסק. כל המחירים באתר כוללים מע"מ (בכפוך לכל שינוי במיסים אלו), וכן כל חיוב שתידרשו לשלם על ידי בית העסק. הופה דיגיטל לא תהא אחראית לטעויות, פערים ו/או אי דיוקים אשר יהיו בין המחירים המוצגים באתר לבין המחירים שמציג בית העסק, ולא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס שיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על המחירים המוצגים.

זהו שיקול דעתך הבלעדי, אם ברצונך לשלם באמצעות הופה דיגיטל או ישירות לבית העסק.

ככל שבחרת לשלם באמצעות אתר הופה דיגיטל, כרטיס האשראי בו תשתמש יחויב על ידי בית העסק עם השלמת ההזמנה. הופה דיגיטל אינה אחראית בגין תשלומים אשר סורבו ו/או בוצעו באופן שגוי, מכל סיבה שהיא.

הופה פועלת לפי דרישות בית העסק הרלוונטי, ולפי כל קביעה של רף מינימום או מקסימום להזמנה, וכן כל מגבלה אחרת מטעמו.

הופה דיגיטל מבהירה כי בית העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק את אפשרות ההזמנה דרך האתר בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. זאת עלולה להתרחש, לרבות-אך לא רק, במקרים של עומס הזמנות קודם, מצב בו נגמרו מוצרים במלאי, או כל סיבה אחרת שבגין הבית העסק רואה לנכון להפסיק זמנית את ההזמנות. אנו ממליצים ללקוחותינו לוודא את קבלת ההזמנה לאחר השלמת התהליך באתר, ולהיות מודעים לאפשרות של שינויים אחרונים או ביטולים מצד בית העסק.

הופה דיגיטל ובתי העסק השותפים מתחייבים למקסם את נוחות המשתמשים ואת חוויית השירות. עם זאת, ייתכנו מקרים בהם בית העסק יחליט להגביל או לסגור את האפשרות לביצוע הזמנות דרך האתר, בהתאם לשיקול דעתו, כולל אך לא רק, מצבים של עומס הזמנות או מחסור במלאי. במקרים כאלו, נשתדל לעדכן את המשתמשים בהקדם האפשרי על שינויים אלה. אנו ממליצים למשתמשים לבדוק את זמינות השירות לפני השלמת ההזמנה.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הופה דיגיטל שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממך לבצע הזמנה, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לפני או אחרי ביצוע ההזמנה, במידה וזו נעשתה על ידך באופן פסול ו/או בניגוד לדין ו/או שהעסקה לא הושלמה, לרבות אך לא רק, במקרים הבאים: חברת האשראי לא אישרה את החיוב בגין ההזמנה ו/או כרטיס האשראי אשר נעשה בו שימוש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; מסרת פרטים שגויים אשר לא אפשרו את ביצוע ההזמנה; אתה נמנע מלשלם, שלא כדין, בגין ההזמנה; עשית או שאתה מנסה לעשות שימוש בשירותים לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע, או לעודד ביצועו של מעשה זה; ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בהופה דיגיטל, בבית העסק, או בצדדים שלישיים כלשהם בקשר לביצוע ההזמנה; הפרת את תנאי השימוש לעיל או כל הסכם אחר מול הופה דיגיטל ו/או בית העסק, או מי מטעמם; אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכיו"ב; אם יתברר כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממך לבצע הזמנה באופן תקין; במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור או פעולות אחרות אשר אינן בשליטת הופה דיגיטל ו/או בית העסק ומונעים או עשויים למנוע, על פי שיקול דעתה של הופה דיגיטל, את ביצוע ההזמנה.

מרגע ביצוע ההזמנה מבית העסק באמצעות האתר של הופה דיגיטל, לא ניתן לבטל את ההזמנה, אלא בכפוף למדיניות בית העסק ובפניה ישירה אליו בלבד. ניתן לבקש זיכוי בעבור הזמנה, שבוצעה באמצעות אתר הופה דיגיטל, ישירות מבית העסק, וזהו שיקול דעתו הבלעדי של בית העסק אם לאפשר מתן זיכוי זה.

 

Website Terms of Use

This website is managed by Hopa Digital Ltd. ("Hopa Digital", "We", "Us"), who can be contacted at any time via email at: info@hopa.digital. For any complaints or requests related to the website's operations, please contact us at this address.

 

Introduction

Hopa Digital provides a service that allows ordering and payment by credit card for your convenience. It is important to note that Hopa Digital is not a credit card company.

 

Use of the Service

Your use of the service is subject to your declaration that there is no legal/contractual barrier preventing you from using the service and that all information you provide for the use of the service is accurate, current, and complete.

 

You acknowledge and agree that your use of the website and/or the services offered therein is solely at your own risk. The website, its services, and contents are provided to you as is, according to our discretion, without any warranty of any kind.

 

You will not have any claim, demand, or requirement against Hopa Digital concerning these terms of use and/or the website and/or its services regarding their capabilities, limitations, or suitability for your needs. Hopa Digital is not liable in any way for the accuracy, reliability, timeliness, up-to-dateness, quality, completeness, usefulness, security, or performance of the website, its content, and/or services. Any claims regarding these issues should be directed to the business and/or the credit card company.

 

Responsibilities of Hopa Digital

Hopa Digital is not responsible for any image, description, or presentation of products or services included on the website, which are provided directly by the businesses for illustration purposes only.

 

Hopa Digital is committed to protecting the privacy and data of its users. For detailed information on data collection, use, and protection, please refer to our privacy policy. Additionally, we are committed to making our services accessible to all users, including those with disabilities. More details on our accessibility policy and the technological accommodations on our website can be found in our accessibility policy.

 

Transaction Processing through Hopa Digital

Hopa Digital displays the prices of various products and/or services, as received from the business. Hopa Digital does not guarantee the currentness of the prices displayed on the website, nor that they necessarily reflect the actual selling price of the product by the business. All prices on the website include VAT (subject to any tax changes) and any other charges you will be required to pay by the business. Hopa Digital is not liable for errors, discrepancies, and/or inaccuracies between the prices displayed on the website and those provided by the business, nor will it be liable for any damage and/or financial loss caused to you or a third party as a result of reliance on the displayed prices.

 

Decision Making

It is solely your decision whether you wish to pay through Hopa Digital or directly to the business.

 

If you choose to pay through the Hopa Digital site, the credit card you use will be charged by the business upon completion of the order. Hopa Digital is not responsible for payments that are refused and/or incorrectly executed, for any reason.

 

Hopa operates according to the requirements of the relevant business, including any minimum or maximum order limits, and any other restrictions set by them.

 

Business Rights

Hopa Digital clarifies that the business reserves the right to discontinue the ordering option through the website at any time and according to its exclusive discretion. This may occur, including but not limited to, cases of previous order overloads, situations where products have run out of stock, or any other reason deemed appropriate by the business to temporarily stop orders. We recommend our customers to confirm receipt of their orders after completing the process on the website, and to be aware of the possibility of last-minute changes or cancellations by the business.

 

Service Limitations

While Hopa Digital and its partner businesses are committed to maximizing user convenience and service experience, there may be cases where the business decides to limit or close the ordering option through the website, according to its discretion, including but not limited to, situations of order overloads or stock shortages. In such cases, we strive to inform users as soon as possible about these changes. We recommend users to check the availability of the service before completing the order.

 

Reservation of Rights

Without prejudice to the above, Hopa Digital reserves the right to prevent you from placing an order, at any time and according to its exclusive discretion, before or after placing the order, if it was made improperly and/or contrary to law and/or if the transaction was not completed, including but not limited to the following cases: the credit card company did not approve the charge for the order and/or the credit card used was blocked or restricted in any way; you provided incorrect details that did not allow the order to be carried out; you unlawfully refrained from paying for the order; you did or are trying to use the services to perform an illegal act, or to facilitate, ease, assist, or encourage the performance of such an act; you committed an act or omission that harms or may harm Hopa Digital, the business, or any third parties in relation to the order; you violated these terms of use or any other agreement with Hopa Digital and/or the business, or their representatives; if it turns out that there was a clerical or technical error in presenting the product details, its price, payment terms, etc.; if there was a communication failure and/or other technical issue that prevented you from properly placing an order; in case of force majeure, acts of war, hostility or terrorism or other actions not under the control of Hopa Digital and/or the business that prevent or may prevent, according to Hopa Digital's discretion, the execution of the order.

 

Order Cancellation

Once an order has been placed from the business through the Hopa Digital site, it cannot be canceled except in accordance with the business's policy and by direct contact with them only. A refund request for an order made through the Hopa Digital site can be made directly from the business, and it is solely the business's discretion whether to allow this refund. 

השאר/י פרטים ונחזור אליך בהקדם

דילוג לתוכן